Käyttämäsi selain on vanhentunut. Vanhentuneet selaimet ovat tietoturvariski. Sivusto ei välttämättä näy oikein selaimellasi. Lue lisää.

You are using an outdated browser. Outdated browsers are a security risk. This website might not work correctly on your browser. Read more.

Ohjeita kokeeseen

TÄMÄ OHJE KOSKEE VAIN KURSSEJA, JOILLE JÄRJESTETÄÄN ERILLINEN KOE.

Koe sisältää useita pieniä ohjelmointitehtäviä. Tehtävät ovat samantyyppisiä kuin mitä harjoitustehtävissä on harjoiteltu. Koe tehdään kokonaan paperille. Tietokoneiden yms. käyttö ehdottomasti kielletty.

Kokeen kannalta kurssin kaikki viikot ovat tärkeitä, ohjelmoinnin jatkokurssi on toki peruskurssia tärkeämmässä roolissa. Graafisiin käyttöliittymiin liittyvää ohjelmointitehtävää kokeissa ei ole. Ohjelmointitehtäviä ei myöskään tule säännöllisistä lausekkeista.

Mitä ei tarvitse muistaa ulkoa?

Koepaperissa annetaan valmiiksi “pääohjelmarunko”, eli sitä ei tarvitse osata ulkoa:

import java.util.Scanner;

public class KoeOhjelma {
  
  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    int luku = Integer.parseInt( lukija.nextLine() );    
    String merkkijono = lukija.nextLine();    
  }
}

Jos tehtävässä tarvitsee ArrayList-, HashMap- tai Random-luokkia, niiden metodien kuvaukset annetaan.

Järjestämisalgoritmeja ja binäärihakua ei tarvitse kokeessa muistaa ulkoa.

Paperiohjelmoinnissa ollaan myös hiukan armollisempia esim. puolipisteiden ja muiden pienten unohdusten suhteen. Kannattaa kuitenkin muistaa että esimerkiksi lohkoilla ({}) on hyvin iso merkitys ohjelman suoritukseen.

Ohjelmat tulee myös sisentää hyvin.

Erityinen huomio kannattaa kokeeseen kertauksessa ohjelmointitehtäviä silmälläpitäen kiinnittää seuraaviin aiheisiin:

Termejä ja käsitteitä

Kokeessa on todennäköisesti myös termeihin ja käsitteistöön liittyvä kysymys. Kertaa materiaalia lukiessasi ainakin seuraavat käsitteet: