Käyttämäsi selain on vanhentunut. Vanhentuneet selaimet ovat tietoturvariski. Sivusto ei välttämättä näy oikein selaimellasi. Lue lisää.

You are using an outdated browser. Outdated browsers are a security risk. This website might not work correctly on your browser. Read more.

Mikä MOOC?

Opiskelijalle

Kaikille avoimet verkkokurssit (massive open online courses) ovat verkko-oppimista parhaimmillaan. Tarjoamme käyttöösi korkeatasoisia kursseja joista voit valita parhaat päältä oman kiinnostuksesi ja aiempien taitojesi pohjalta.

Nimensä mukaisesti kaikki kurssit ovat avoimia, ilmaisia ja verkkopohjaisia: sinun ei tarvitse huolehtia kurssimaksuista tai koulumatkoista, vaan voit opiskella silloin kuin sinulle sopii, missä ikinä oletkin.

Tarjoamamme kurssit ovat laadullisesti huipputasoa. Toisin kuin eräiden muiden yliopistojen tarjoamat verkkokurssit, tältä sivustolta löytämäsi MOOCit eivät ole markkinointi- ja PR-mielessä tehtyjä yliopistokurssien karsittuja versioita, vaan vastaavat yliopistojen pääaineopiskelijoiden suorittamia kursseja.

Kurssien korkeasta tasosta huolimatta ei osallistumista tarvitse stressata tai jännittää. Koska samat materiaalit ovat käytössä tutkinto-opiskelijoiden kursseilla, on niistä pyritty tekemään mahdollisimman laadukkaita ja oppimista tukevia. Kurssin keskeyttämisestä ei myöskään seuraa mitään sanktiota.

Olitpa sitten millainen opiskelija tahansa, löytänet tarjonnastamme sopivia kursseja: osa kursseistamme tukee oppimistasi viikoittaisilla palautuksilla, osalla taas voit käyttää tehtäväsarjojen tekemiseen niin paljon aikaa kuin haluat.

Opettajalle

MOOC.fi tekee yhteistyötä monien eri oppilaitosten ja opettajien kanssa. Mikäli olet kiinnostunut sivustomme ja/tai materiaaliemme käytöstä opetuksessasi, tutustu sivuun MOOC.fi opettajille.

Historia

Kaikille avoimet verkkokurssit ovat maailmalla yksi yliopisto-opetuksen kuumista puheenaiheista. Vaikka verkkokursseja on järjestetty maailmalla ja Suomessa yliopistojen taholta aikaisemminkin, kursseihin on osallistunut tyypillisesti vain pieni opiskelijajoukko. Syksyllä 2011 järjestetty Stanfordin yliopiston tekoälykurssi poikkesi tästä huomattavasti. Kurssi oli suunniteltu siten, että osallistujien määrää ei oltu rajoitettu, ja lopulta kurssille ilmoittautui yli 160 000 opiskelijaa kaikkialta maailmasta. Pian tämän jälkeen Yhdysvaltojen huippuyliopistot Stanford, Harvard, Princeton ja MIT etunenässä lähtivät mukaan MOOCien järjestämiseen useamman kurssin voimin.

Nykyään MOOC-kursseja järjestetään ympäri maailmaa. Suurimpia kurssiportaaleja ovat Coursera ja edX, joiden kautta pääsee käsiksi satoihin yliopistotason kursseihin.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen (TKTL) MOOC-kurssien syntyhistoria poikkeaa yllä mainittujen tahojen kurssien synnystä. TKTL:n tarkoitus ei ollut kehittää verkkokursseja. TKTL:llä alkoi keväällä 2010 opetuskokeilu, jossa alkupään ohjelmointikursseja ruvettiin organisoimaan uudella tavalla. Lähtökohtana oli ajatus siitä, että ohjelmoimaan oppii parhaiten ohjelmoimalla edistyneempien ohjelmoijien tukemana. Tästä syystä ohjelmointikursseja muutettiin siten, että perinteisen luentokurssin sijaan opiskelijat pantiin koneen ääreen hommiin. Samalla heille tarjottiin riittävästi ohjausta kurssin ohjelmointitehtävien suorittamiseen niin, että tärkeimpänä oppimismenetelmänä olisi oma oivallus. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että opiskelijat oppisivat ohjelmoinnin idean lisäksi myös ohjelmoimaan alusta pitäen oikeilla ammattilaisten välineillä käyttäen parhaita ohjelmistoalan käytänteitä. Tätä uutta opetusmenetelmää ruvettiin kutsumaan tehostetun kisällioppimisen menetelmäksi (engl. Extreme Apprenticeship method). Menetelmässä yhdistyy ajatus tekemällä oppimisesta, osaajaksi kasvamisesta ja menetelmän tehokkaasta käytöstä suurilla useiden satojen opiskelijoiden yliopistokursseilla.

Tehostetun kisällioppimisen menetelmä perustuu pitkälti siihen, että opiskelijat tekevät itsenäisesti vaikkakin ohjatusti paljon tehtäviä. Aluksi näiden tehtävien tarkistaminen tehtiin manuaalisesti, eli ohjaaja tarkasti opiskelijan ruudulta toimiko opiskelijan ohjelma oikein. Koska ohjelmakoodia pystyy automaattisesti testaamaan, niin syksystä 2011 otettiin käyttöön tehtävien automaattinen testausjärjestelmä, Test My Code (TMC).

Tehostettu kisällioppiminen yhdistettynä TMC:hen on nostanut TKTL:n ohjelmointikurssien saatavuutta huomattavasti. Samalla tehtävien automaattinen tarkistaminen mahdollisti sen, ettei ollut mitään syytä mikseivät muutkin kuin Helsingin yliopiston opiskelijat voisi osallistua kursseille. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä saadun tuen avulla kurssin infrastruktuuri saatiin sellaiselle tasolle, että ohjelmointikurssi pystyttiin tarjoamaan ensimmäistä kertaa avoimena kaikille halukkaille.

Samaan aikaan kun suunnittelimme ensimmäistä Ohjelmoinnin MOOCia syntyi ajatus siitä, että koska kurssi vastaa täysin TKTL:n kursseja Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi haluaisimme kurssin menestyksekkäästi suorittavat TKTL:lle opiskelemaan. Ongelman aiheuttaisi se, miten varmistaisimme, että verkon kautta opiskelevat todellakin suorittavat itsenäisesti kurssin. Päädyimme siihen, että haastattelemme kurssin päätyttyä kaikki potentiaaliset hakijat, jotta varmistuisimme heidän osaamisestaan. Opinto-oikeuden mahdollistaminen sovittiin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa, ja ensimmäinen Ohjelmoinnin MOOC alkoi tammikuussa 2012.

Odotimme ensimmäiselle MOOC-kurssillemme noin kolmeakymmentä osallistujaa. Jos osallistujia olisi ollut sata, olisimme olleet tyytyväisiä. Kurssin kuitenkin aloitti 417 osallistujaa, mikä oli järjestäjille suuri positiivinen yllätys. Heistä 38 aloitti opintonsa TKTL:llä syksyllä 2012, eli he sekä hakivat laitokselle, että suorittivat 12 viikkoa kestäneen kurssin. Tämän lisäksi moni lukiolainen, opiskelija ja työelämässä oleva suoritti kurssin loppukokeella osana opintojaan tai muuten vaan harrastuneisuuttaan. Kurssin vaatimustaso on huomattava, joten itsenäisen suorituksen tehneiden saavutus on kunnioitettava.

Ensimmäisen kurssin jälkeen meno yltyi. Keväällä 2013 679 osallistujaa suoritti Ohjelmoinnin MOOC -kurssin tehtäviä, ja keväällä 2014 osallistujia oli jo 1290. Vuoden 2014 loppuun mennessä osallistujia on ollut jo yli 10 000, ja oikein tehtyjä ohjelmointitehtäviä yli miljoona, kun otetaan huomioon myös muut tietojenkäsittelytieteen laitoksen avoimet verkkokurssit (mm. Algoritmien MOOC).

TKTL:n opiskelijoilla on ollut suuri merkitys MOOC-kurssien muodostumisessa. Jo kauan laitoksen opiskelijoilla on ollut tapana luoda kursseille epävirallisia IRC-kanavia vertaistukea varten. Samaa periaatetta on päätetty jatkaa MOOC-kurssien osalta ja #mooc.fi-kanavasta onkin muodostunut kellon ympäri toimiva vertaistukipalvelu kurssien opiskelijoille, jossa myös laitoksen opiskelijat vapaaehtoisesti toimivat mentoreina. Opiskelijoilla on ollut myös suuri merkitys tehtävien kommentoijina, parantajina sekä kurssien käytäntöjen kehittäjinä.

Suuren innostuksen rohkaisemina päätimme lisätä kurssitarjontaa siten, että alkuperäiset tavoitteet säilyvät. Verkossa on paljon muitakin ohjelmointikursseja jotka opettavat ohjelmointia eri näkökulmasta kuin me. Suosittelemme myös niihin tutustumista. Tulemme jatkossakin tarjoamaan kursseja siten, että:

  • Oppiminen perustuu opiskelijoiden aktiiviseen tekemiseen
  • Ohjelmointi tapahtuu ammattimaisessa ohjelmointiympäristössä
  • Kurssien järjestäminen liittyy suoraan oman opetuksemme kehittämiseen
  • Kurssit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia

MOOC Mediassa

MOOC Tieteessä