Käyttämäsi selain on vanhentunut. Vanhentuneet selaimet ovat tietoturvariski. Sivusto ei välttämättä näy oikein selaimellasi. Lue lisää.

You are using an outdated browser. Outdated browsers are a security risk. This website might not work correctly on your browser. Read more.

MOOC on väylä yliopistoon

Keväällä 2018 järjestettävä aikataulutettu Ohjelmoinnin MOOC antaa mahdollisuuden päästä opiskelemaan tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan, matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, Helsingin yliopistoon.

Opinto-oikeuden hakeminen Ohjelmoinnin MOOCin kautta edellyttää osallistumista aikataulutettuun versioon, tehtävien tekemistä annetussa aikataulussa, sekä osallistumista toukokuussa järjestettävään näyttökokeeseen.

Saat kutsun näyttökokeeseen tekemällä aikataulutetun kurssin jokaisesta osasta vähintään 90% saatavissa olevista pisteistä. Pisteiden laskemisessa otetaan huomioon vain ohjelmointitehtävät. Kyselyt sekä mahdollisesti sivulla näkyvä visualisaatio eivät vaikuta näihin pisteisiin.

Näyttökokeen menestyksekkäästi suorittamalla sinulla on mahdollisuus saada opinto-oikeus tietojenkäsittelytieteen luonnontieteen kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkintoihin. Näyttökokeeseessa tehdään kurssitehtävien kaltainen hieman laajempi ohjelmointitehtävä, sekä kirjoitetaan lyhyt kirjoitelma.

MOOC-kurssin perusteella haetaan päähaussa, joka on osa yhteishakua. Sinun tulee siis täyttää päähaun hakulomake, jossa asetat Helsingin Yliopiston tietojenkäsittelytieteen ohjelman haluamallesi prioriteetille.

Yhteishaun hakuaika on 14.3.2018 klo 8:00 - 28.3.2018 klo 15:00

Hakulomake sekä lisää tietoa päähausta ja opinnoista löytyy osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/tietojenkasittelytieteen-kandiohjelma-luonnontieteiden-kandidaatti-ja-filosofian-maisteri-3-v-2-v/1.2.246.562.17.256840708710.

Näyttökoe

Näyttökokeet järjestetään 8.5.-16.5. välillä.

Tuolla välillä tulee olemaan useampi eri näyttökoeaika, joista yhteen pitää ilmoittautua. Kun saat kutsun näyttökokeeseen, voit ilmoittautua yhteen tarjolla olevista näyttökoeajoista.

Koe järjestetään Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisellä kampuksella Kumpulassa. Tarkemmat koeajat, ilmoittautumisohjeet sekä koesali kerrotaan näyttökoekutsussa.

Näyttökoekutsu lähetetään kaikille, jotka ovat saaneet vähintään 90% kaikkien kurssin 14 osan pisteistä. Kutsu tulee pian sen jälkeen, kun saat 14. osan pisteistä 90%.

Mikäli saat opinto-oikeuden näyttökokeen perusteella, saat samalla kurssisuoritukset kursseista Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi kiitettävin arvosanoin.

Jos et saa opinto-oikeutta näyttökokeesta, saat suoritusmerkinnät suorittamalla Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston tarjoamat verkkotentit. Verkkotenteistä lisätietoa kurssisivulla.

Näyttökoetulokset ilmoitetaan sähköpostitse osallistujille.

Hyödyllistä tietoa

MOOC-kurssin kautta opintopaikan varmistamalla olet jo hoitanut osan tärkeistä opinnoistasi ennen opiskelun alkamista! Tarjolla on siis lentävä lähtö omiin opintoihisi.

Opinto-oikeuteen liittyvät säännöt ovat tarkkoja ja pysyviä, eikä niistä voida joustaa. Tee siis kaikki tehtävät hyvissä ajoin, äläkä jätä niitä viimeiseen iltaan. Lisäaikaa tehtävien tekoon EI voida antaa!

Suosittelemme, että vaikka haet opiskelupaikkaa MOOCin kautta, niin haet paikkaa myös päähaussa olevan valintakokeen kautta. Tämä siksi, että mikäli kurssi jää sinulta jostakin syystä kesken, niin sinulla on varasuunnitelma olemassa. Lisäksi MOOCin kautta on tarjolla vain rajallinen määrä opinto-oikeuksia. Tuloksen saat tietää ennen päähaun valintakoetta, jolloin voit olla osallistumatta valintakokeeseen mikäli sait opiskelupaikan MOOCin kautta.

Lisätietoa tietojenkäsittelytieteen pääaineesta Helsinkin yliopiston sivuilla.

Vaikka et pääsisi Ohjelmoinnin MOOCin kautta opintoihin, on sen tekeminen erinomaista harjoittelua tietojenkäsittelytieteen valintakoetta varten.